11 камери ще следят за реда на старото сметище в село Гложене

Реклама

В края на миналата година приключи първият етап от проекта за закриване и рекултивация на старото депо за битови отпадъци на Община Тетевен в село Гложене. Сега предстои да бъде извършена биологичната рекултивация, която ще продължи три години и включва засяване на тревните семена и грижи за поддържане на растителността. Теренът на старото депо ще се рекултивира за начин на трайно ползване пасище – мера.

През настоящия месец бяха поставени и 11 камери за видео наблюдение, които ще записват случващото се на територията на сметището. Чрез тях по-лесно ще бъдат заснети евентуални нарушения като незаконно изхвърляне на отпадъци в района. След това ще бъдат санкционирани и извършителите на деянието.

Камерите са с висококачествено изображение, позволяващо проследяването на най-малкия детайл. Те могат да разпознават и засичат хора и лицата им, както  и превозни средства и техните номера. Разполагат и с активна светкавица.

Реклама

Реклама