ЧЕЗ удължава работното време на центровете за обслужване на клиенти

Реклама

Компанията призовава потребителите да продължат да използват възможностите на каналите за връзка от разстояние

От 1 февруари, понеделник, центровете за обслужване на клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България удължават работното си време и ще обслужват клиенти от 08:30 до 17:00 ч.

Дейността на клиентските центрове бе временно променена поради предприетите мерки за защита на клиенти и служители, свързани с ограничаване разпространението на вирусни инфекции по време на извънредната обстановка. Във връзка с облекчаването на мерките, компанията взе решение да организира работата по начин, който да позволи удължаването на работното време при спазване на указанията за предпазване от коронавирус.

Създадена е организация за изпълнение на всички изисквания и препоръки за безопасно обслужване на потребители, включително използване на лични предпазни средства от служители и клиенти. Осигурена е периодична дезинфекция на работни места и помещения. Обслужването е организирано при спазване на препоръките на Министерство на здравеопазването за разстояние между служител и клиент.

Реклама

Информация за адресите и работното време на всеки от 29-те центрове за клиенти на ЧЕЗ на територията на Западна България може да се получи на корпоративните сайтове cez.bg и cez-rp.bg, както и на телефонната линия 0 700 10 010.

Във връзка с удължената до 30 април извънредна обстановка, ЧЕЗ съветва своите клиенти да посещават офисите на центровете за обслужване при неотложна необходимост, като за информация и връзка с компанията използват възможностите за дистанционен контакт.

Реклама