Интересни младежки събития планира Община Тетевен за 2021 г.

Реклама

Общинският план за младежта на Община Тетевен за 2021 г. е изпълнен с множество интересни инициативи. Той се ръководи от 5 стратегически цели:

Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за качествено образование и професионална реализация на младите хора в общината. В нея са включени дейности като: Презентиране на дигитални продукти, изработени от учениците от осми и девети клас; Организиране на посещения от ученици от прогимназиална степен в местни фирми и места за настаняване с цел запознаване с дейността им и възможностите за бъдеща професионална реализация; Организиране на младежка трудова борса за завършващи средно образование; Номинация „Работодател и инвеститор на годината“, категория младежка заетост и младежко предприемачество и номинация „Ученик с постижения в общообразователната и професионална подготовка и др.

Стратегическа цел 2: Създаване на устойчив механизъм за облекчаване бита и насърчаване раждаемостта, решаване на социални проблеми на младите хора като предпоставка за задържането им в общината. Предвидено е организирането на Информационна кампания за популяризиране на мерките за подпомагане на млади семейства с репродуктивни проблеми и насърчаване на раждаемостта, заснемане на видеофилм с млади семейства, избрали да живеят и се развиват в община Тетевен и организиране на различни благотворителни инициативи.

Реклама

Стратегическа цел 3: Насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на отрицателните обществени явления и прояви сред младите хора. Тя включва Информационна кампания за отбелязване на Европейския ден за борба със затлъстяването; Арт терапия с младежи в неравностойно положение; „Да излезеш от ада“- среща с млади хора, преодолели наркозависимости; Посредничество за осъществяване на индивидуални консултации със специалисти на деца и младежи, зависими от наркотични вещества и др.

Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие. В тази цел са заложени най-много дейности, сред които Обявяване на конкурс за финансово подпомагане на младежка инициатива, свързана с благоустрояване на обществената среда, запазване на културното наследство на тетевенци; Общинска работилница /изработване на сувенири с характерни за района стари шевици, дърворезби, елементи в килимарството/ и организиране на разпродажба за подпомагане на благотворителни каузи; Естетизиране на подпорната стена при кооперативния пазар с графитни изображения. На пл. ,,Сава Младенов“ в Тетевен ще бъде организирано публично четене и изработване на отворена книга с цитати. Интересни събития ще има и по случай Часът на Земята.

Стратегическа цел 5: Стимулиране гражданската активност и съпричастност на младите хора, както и участието им в местното самоуправление; развитие на междукултурния диалог. Тук една от заложените дейности е организирането на образователни, културни и спортно – развлекателни прояви. Друга дейност е популяризиране на добри практики в реализация на младежки инициативи от формални и неформални сдружения. Предвидено е и да се проведе акция „Екодоброволци“, организиране на група младежи – доброволци за посещение и подпомагане с различни дейности на възрастни хора на територията на община Тетевен, нуждаещи се от подкрепа, залесяване и др.

Подробности за изготвянето на Общинския план за младежта за 2021 г. на Община Тетевен и всички дейности, предвидени в него, може да видите на официалния сайт на Общината www.teteven.bg, раздел ,,Информация и дейности“ – вижте ТУК.

Реклама