Новата учебна година стартира в област Ловеч с 45 паралелки в 8 клас

Реклама

Новата учебна година стартира в област Ловеч с общо 45 паралелки, като 30 от тях са професионални със срок на обучение 5 години, една професионална със срок на обучение 3 години /в обединеното училище в с. Дерманци/ и 14 профилирани паралелки със срок на обучение 5 години. Това става ясно от документите на проведено неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Област Ловеч е изпълнила зададената целева стойност – процент ученици в професионални паралелки – 64 %. С предложения държавен план прием за новата учебна година е постигнатата целева стойност е 69.05%. Такъв е и резултатът по зададената целева стойност – процент ученици в СТЕМ паралелки – 48%, като в област Ловеч при планирането е постигнат резултат 50.94%. За учебната 2021-2022 година в областта не само са постигнати зададените стойности, но и по-висок процент от обхванатите ученици, става ясно от предложените разчети на РУО – Ловеч.

От информация за планирания държавен план прием за учебната 2021/2022 г., предоставена от РУО, става ясно още, че броят на седмокласниците на територията на областта тази година е 1112, като разпределението по общини е следното: Априлци – 20, Летница – 25, Ловеч – 318, Луковит – 217, Тетевен – 159, Троян – 239, Угърчин –  60, Ябланица  – 74.

Реклама

Предложените профилирани паралелки за прием след VII клас са 14, съответно 10 в Ловеч, 3 в Троян и 1 в Тетевен. Професионалните паралелки със срок на обучение 5 години се предлага да бъдат 30 – 7 в община Ловеч, по 6 в общините Луковит и Тетевен, 5 паралелки в община Троян, по 2 в Угърчин и Ябланица, а в общините Априлци и Летница по една. Предлага се разкриването и на една професионална паралелка със срок на обучение 3 години в община Луковит. Общият брой на планираните паралелки в 8 клас е 45, като в тях се очаква да учат 1176 ученици. Предложението за държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 година е една паралелка в Профилираната Природо-математическа гимназия Ловеч.

На заседанието бяха одобрени и заявените от работодателите нови професии и специалности в следните училища: НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ Ловеч, специалностите  „Лаборант“ и  „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително – вкусови производства“, ПГМЕТ Ловеч, професия „Монтьор по автоматизация“, специалност „Автоматизирани системи“, ПГСС „Сергей Румянцев“ – Луковит, професия  „Икономист информатик“, специалност „Икономическа информатика“, ПГСЕУ – Тетевен, професия „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“, Професионална гимназия по механоелектротехника „Академик Ангел Балевски“ – Троян, професия „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания  и хронични заболявания“, Средно училище „Васил Левски“ – Ябланица, професия „Техник –технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“.

Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч, като разгледа внесеното от РУО-Ловеч предложение за държавен план – прием в училищата на област Ловеч за учебната 2021/2022 г.  съгласува постъпилото предложение, след което то се изпраща в Министерството на образованието и науката за одобрение.

Реклама