От РЗИ извършиха проверки на обекти с обществено предназначение

Реклама

Инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 30 насочени проверки на обекти с обществено предназначение във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр.Ловеч, гр.Троян, с. Глогово, с. Градежница и с. Гложене, общ. Тетевен.

Проверени са 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти,  2 училища, 3 детски градини, 17 фризьорски и козметични салона, 1 солариум и 5 спортни и фитнес зали. В обектите се спазват противоепидемичните мерки, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването.

В проверените училища  и детски градини се спазват задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса дадени в Насоките за работа на системата на училищното образование и детските градини през учебната 20202/2021година в условията на  COVID-19 и тези дадени със Заповеди на Министъра на здравеопазването. Носят се защитни маски или шлемове за лице в общите части на учебните сгради от всички ученици и учители. Поставен е дезинфектант за ръце с разрешение на МЗ на входа на училищата, в учителските стаи и в коридорите. В санитарните възли на проверените училища е осигурена топла и студена течаща вода, течен сапун, тоалетна хартия и хартиени салфетки за подсушаване на ръцете. Спазва се двукратния режим на почистване и дезинфекция на всички критични точки. Осигурени са достатъчно количества биоцидни препарати, разрешени от МЗ.

Реклама

Във връзка с влизане в сила на нови заповеди на министъра на здравеопазването възобновяващи функционирането на някои обекти са извършени проверки на 5 спортни и фитнес центрове в гр. Ловеч и гр. Троян, както и на 7 търговски обекта и 1 фризьорски салон в „СИТИ Център“ гр. Ловеч. При проверките е констатирано спазване на изискванията за присъствие на посетители в спортните и фитнес зали до 50% от капацитета им и спазване на разстояние от мин. 2 метра между тях; в търговския център не са констатирани малолетни и непълнолетни лица без придружител; прилагат се задължителните противоепидемични мерки.

Реклама