Ученици от НПГГСД ,,Сава Младенов“ проведоха своето ,,пробно стажуване“ в Община Тетевен

Реклама

Ученици от НПГГСД ,,Сава Младенов“ специалност ,,Горско стопанство и дърводобив“, професия ,,Техник – лесовъд“ проведоха своето „пробно стажуване“ в Община Тетевен. „Пробното стажуване“ е една от дейностите на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

През месец ноември 2020 година част от учениците от 8-ми клас се срещнаха със служители от Общината. Поради спазване на въведените противоепидемични мерки от МЗ и МОН, втората част от учениците посетиха общинските служители през месец февруари. Инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ (УСОГ) при Община Тетевен, сподели своя опит и разказа по-подробно на учениците за дейностите, с които е свързана работата на общинските служители. Получи се ползотворна беседа, в която осмокласниците се включиха активно и показаха своите знания, усвоени до момента. Научиха и нови интересни факти за горите и заобикалящата ги околна среда на територията на общината.

Реклама