Старши комисар Цветозар Цанков е новият директор на ОД МВР-Ловеч

Реклама

Със заповед на министърът на вътрешните работи от 23 февруари  2021 година Цветозар Цанков е временно преназначен на длъжност Директор II степен на ОД МВР-Ловеч, със специфично наименование „старши комисар“.

Комисар Цветозар Цанков е роден през 1971 год. в гр. Ловеч. Средното си образование завършва през 1989 година в полицейското училище в гр. Пазарджик, а през 2000 година придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ в СА „Д.А. Ценов“ гр. Свищов.

Работа в системата на МВР започва на 01 май 1991 год. в СДВР, а от м. декември същата година постъпва на работа като полицай в РПУ-Ловеч.

Реклама

Октомври 2000 год. е преназначен на длъжност Районен инспектор в РУ Ловеч, през 2003 год. заема длъжност в сектор „Криминална полиция“ в РУ-Ловеч, а от 2005 г. в сектор „Борба с организираната престъпност“. През 2007г. и 2010г. последователно заема длъжности в сектор СОД и в „Охранителна полиция“ в РУ Ловеч , а от 2011 год. е инспектор в сектор „Криминална полиция“ при ОД МВР-Ловеч.

От 2015 год. до юни  2017 год. Цветозар Цанков е началник група в сектор „Криминална полиция“ в ОД МВР-Ловеч, а от 07 юни 2017 година до този момента е на длъжност началник на отдел „Криминална полиция“ в ОД МВР-Ловеч.

Реклама