Децата от община Тетевен с послания срещу насилието в училище

Реклама

Всяка година последната сряда на месец февруари отбелязваме Ден за борба с тормоза в училище или Ден на розовата фланелка. На този ден хиляди училища по целия свят носят розово, за да символизират своята позиция, като израз на неприемане на тормоза. В България този ден е отбелязан за първи път на 29 февруари 2012 г.

За шеста поредна година Община Тетевен инициира отбелязване на Деня против тормоза под мотото: „Нека спрем насилието в училище, като се обичаме, уважаваме и ценим човешкото достойнство“. Ученици и учители от общината се противопоставиха с призиви: “Да не се допуска тормоза в училище”. С различни инициативи те посочиха необходимостта учениците да бъдат толерантни и съпричастни един към друг, да не затварят очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

Бяха раздадени балони и стикери във всички училища. Отправиха се напътстващи призиви от децата на общината и от възпитаниците на Център за подкрепа за личностно развитие. Идеята на кампанията е учениците да изразят своите послания към съучениците си, предизвиквайки ги да говорят открито и да търсят отговори на ситуации на училищен тормоз, в които са въвлечени и на които стават свидетели или преки участници. Да открият онези думи, които биха им помогнали в ситуации на насилие, призовавайки, как да се разбират по-добре и да станат по-успешни и добронамерени хора в живота.

Реклама

Реклама