В Рибарица бе открита работна среща на Сдружението на общинските болници в България

Реклама

В курорта Рибарица, община Тетевен, бе открита работна среща на Сдружението на общинските болници в България на тема ,,Системата на здравеопазване като икономика на знанието“. Освен дискусия по главната тема, се обсъдиха и състоянието на системата на здравеопазване и проблемите пред общинските болници.

В нея взеха участие представители от Министерство на здравеопазването в лицето на Костадин Атанасов – председател СД ,,СБР НК“, Ирена Миланова – гл. експерт и Иван Марков – гл. експерт. Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, заедно с управители и представители от над 20 общински болници, сред които и д-р Ганева – управител на ,,МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев“, също бяха част от срещата.

Председателят на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев направи кратък анонс за програмата на работната среща. Той благодари на присъстващите и покани кмета на Община Тетевен да открие събитието. Д-р Бояджиева сподели: ,,Радвам се, че Рибарица и Община Тетевен за пореден път са домакини на такава среща. Поздравявам сдружението за добрата работа и че успя да влезе в диалог с централната власт и резултатът е налице. Има още много проблеми, които могат да се решат. Пожелавам успех на провеждането на работната среща и се надявам, че след всеки следващ форум проблемите ще бъдат все по-малко“.

Реклама

След преговори през февруари тази година правителството отпусна допълнителни средства в размер на 30 млн. лв. за общинските болници и за лечебни заведения, оказващи психиатрична и спешна помощ.

От тези средства 18 000 000 лв. са предназначени за общинските лечебни заведения, включително за 71 лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, в която категория влиза и МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев. Средствата са разпределени на база брой обслужвано население и брой преминали болни през предходната година.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури равнопоставен достъп до медицинска помощ на гражданите, включително и в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната и ще се даде възможност на общинските заведения да осъществяват медицинска дейност в съответствие с потребностите на населението и съобразно правилата за добра медицинска практика. Ще се подпомогне и осъществяването на дейността и достигането на определени нива на заплащане на персонала, осъществяващ медицинските дейности.

Реклама