Община Тетевен все още очаква финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане

Реклама

В резултат на обилните валежи през юли 2018г. – 100 л./кв.м, в Община Тетевен са подадени множество сигнали за настъпили аварии и наводнения. В резултат на това е свикано извънредно заседание на Общинския кризисен щаб и е обявено бедствено положение за цялата територия на общината. След направени огледи и оценка на щетите, Община Тетевен подава искане за малко над 6 млн. лв. към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерски съвет, които все още не са преведени, съобщават от администрацията.

Това забавяне поражда притеснения, че предвидените ремонтни дейности ще се отложат във времето, а навлизаме в пролетния сезон, който се характеризира с големи количества валежи.

Към момента, за направените непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи, Общината е получила от Междуведомствената комисия малко над 93 хил. лв.

Реклама

Интензивните валежи от миналата година нанесоха сериозни щети по техническата инфраструктура, като бяха наводнени множество населени места. Бедствието прекъсна достъпа до някои махали, разруши подпорни стени и активизира свлачища. Наводнени бяха много жилищни и обществени сгради, като имаше нанесени щети и по електропреносната и водоснабдителната мрежа.

За овладяване на ситуацията Община Тетевен заедно с институциите, имащи отношение към подобни кризи, предприеха спасителни и неотложни аварийни дейности. Бе разчистена уличната и пътна мрежа от скалната и земна маса, падналите дървета и растителност, изградени бяха защитни диги, бе извършена корекция и почистване на коритата на реките и др.

Тогава, със заповед на кмета на Общината бяха определени юридически лица, които да извършат дейностите по спасителните и неотложни аварийни работи в гр. Тетевен и населените места, с цел ограничаване на последствията от бедственото положение. Служители от общината извършваха огледи на пострадалите населени места, оценявайки и унищожената техническа инфраструктура.

Следващата стъпка се характеризираше с разработване на проекти, от страна на общината, за възстановяване на унищожените съоръжения. След това, тези проекти – за мостово съоръжение, укрепване на улици и общински път, както и за възстановяване на пропусквателната способност и подобряване на хидравличните елементи на речните корита – бяха внесени в комисията за финансиране. 

Към настоящия момент се очаква финансирането от Междуведомствената комисия, за да бъдат извършени ремонтни и укрепващи дейности по всички описани и предвидени обекти.

Реклама