Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

Реклама

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен за периода 08-12.03.2021 г.:

На 08.03.2021 г. /13:30 – 15:30 ч./   На 09.03.2021 г. /13:30 – 15:30 ч./   На 10.03.2021 г. /13:30 – 15:30 ч./   На 11.03.2021 г. /13:30 – 15:30 ч./   На 12.03.2021 г. /13:30 – 15:30 ч./ – Тетевен: Боровец 9, 8, 33, 3, 6, 19, 1, 27, 10, 4, 11, 12, 31, 17, 15a, 2, 25, 13, 29, 23, 2а, 14, Воловийте 12, Люляк 1, Пенка Михайлова 2, 17, 26, 1, 12, 4, 16, 2 Уо на ТП8 Пожарната, 11, 23, 14, 35, 5, 20, 29, 21, 13, 25, 18, 7, 3, 8а, 30, 37, 31, 9, 24, 34, 28, 15, 22, 6, 19, 27, Равни Камък 20, 18

На 09.03.2021 г. /13:31 – 15:30 ч./ – Градежница: Асен Стипцов 13, 5, 7, 3, 9, 11, 1, Иван Вазов 69, 40, 41, 27, 17, 38, 54, 25, 52, 57, 51, 26, 11, 18, 59, 55, 7, 62, 8, 35, 70, 46, 36, 75, 5, 92, 9, 49, 44, 12, 73, 23, 22, 66, 27а, 56, 74, 65, 88, 34, 24, 39, 78, 45, 94, 3, 60, 48, 80, 77, 19, 67, 76, 14, 53, 71, 86, 6, 72, 13, 10, 21, 37, 50, 28, 4, 84, 29, 42, 58, Косовец 42, 30, 32, 12, 16, 6, 14, 34, 5, 11, 17, 2, 4, Люляк 9, 46, 58, 52, 44, 55, 48, 11, 60, 62, 50, 64, 54, 56, 40, Сава Младенов 10, 2, 8, 12, Синчец 2, Хан Аспарух 64, 1, 3, 5, 7, 2

Реклама

На 11.03.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Черни Вит: местност Стратев Кръж

Реклама