Промени в организацията на движение на моторни превозни средства по ул. ,,Иван Вазов“

Реклама

Във връзка с ремонта на ул. ,,Иван Вазов“ /отсечката от сградата на бившето ТКЗС в посока Санданския блок/, се променя организацията на движение на моторни превозни средства по следния начин:

  1. Ул. ,,Симеон Куманов“ /павираната улица/, в отсечката от кръстовището с ул. ,,Иван Вазов“ до кръстовището с ул. ,,Полк. Орлов“, от еднопосочна става двупосочна и се забранява спирането и паркирането на автомобили;
  2. Ул. ,,Полк. Орлов“, в отсечката от кръстовището с ул. ,,Симеон Куманов“ до кръстовището с ул. ,,Иван Фурнаджиев“, от еднопосочна става двупосочна и се забранява спирането и паркирането на автомобили.
Реклама