Община Тетевен с 8 одобрени проекта от ПУДООС

Реклама

8 проектни предложения от Община Тетевен са одобрени и класирани в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Конкурсът се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В кампанията общини и кметства могат да кандидатстват за финансиране на проекти до 10 000 лв. с ДДС, a училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК могат да се състезават за проекти до 5 000 лв. с ДДС.

От одобрените проекти един е на Община Тетевен, три са на кметствата, три са на детски градини и един на училище. До 10 хил. лв. ще получат проектите: „Създаване на зона за отдих и монтиране на детски съоръжения за игра на открито в гр. Тетевен“ (9996,24 лв.); „Създаване на зона за отдих в УПИ VІ, кв. 45 в с. Голям извор, общ. Тетевен“ (9 984,00 лв.); „За чиста околна среда в село Дивчовото, Община Тетевен“ (9 999,74 лв.) и „Чиста природа в с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч“ (9 300,00 лв.).

Реализацията им предвижда да се създадат места за отмора, физически занимания и социални контакти на малки и големи, ще се озеленят и модернизират зони за отдих, ще се създадат спортни площадки за най-малките.

Реклама

С до 5 хил. лв. ще бъдат финансирани: ДГ „Слънце“, с. Градежница, с проект: „Еко – занималня на открито – здраве и красота с природата – ръка за ръка“ (4 994.00 лв.); ДГ „Здравец“, с. Галата, с проект: „Уча и играя на открито“ (5 000 лв.); СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен, с проект: „Обичам природата и аз участвам“ (4 994,00 лв.) и ДГ „Незабравка“, гр. Тетевен, с проект: „Да се учим и играем на открито“ (4 946,80 лв.).

С реализирането на проектите в детските заведения и училището ще бъдат създадени зелени занимални на открито и пространства за игри на децата и възпитанието им в любов към природата.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.  Дейностите, които се финансират по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.” са за реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Целта е с това да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

Реклама