Пред приключване е проектът за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голям извор

Реклама

На 31.08.2018г. бе направена първа копка на проект – „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен“, който вече е към своя край. Цялото трасе е с дължина малко над 7 км, а ремонтните дейности са на приблизителна стойност от 1.65 млн. лв. Финансирането е изцяло със средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите.

Подменената вече вътрешна водоснабдителна мрежа в с. Голям извор е строена през 60-те години на миналия век. Била е изградена основно от етернитови тръби с диаметри, които не отговарят на минималните законови изисквания. Тази амортизирана и остаряла водоснабдителна мрежа е била причина за над 70% загуби на питейна вода.

Сега предстои да започне проект „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358-Голям Извор до кръстовището с път -/1-3/ „Ябланица – Джурово“. С изпълнението му ще се възстановят и подобрят транспортно – експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътищата, както и подобряване на отводняването им. Трасето е с дължина 15.149 км., а стойността му е почти 5.8 млн. лв. без  ДДС.

Реклама

Реклама