Два проекта бяха класирани в конкурса „Събери приятели и осъществи своя уникална идея“

Реклама

Два проекта, от общо три постъпили, бяха класирани в конкурса „Събери приятели и осъществи своя уникална идея“, организиран от Община Тетевен. Проектите бяха разгледани от комисия, назначена със Заповед №176/24.03.2021 г. на Кмета на Община Тетевен.

Това са:

  • На първо място – „ГЛОЖЕНЕ – НАПРЕД“, с. Гложене с проекта: КРАСИВО „РУПЦИ“ – МОЛЕВСКИ ВИР, попадащ в категория „Благоустрояване на обществената среда“.
  • На второ място – „Сдружение Рибарица – 2015“, с. Рибарица с проекта: „От скрина на баба до приказен танц“, попадащ в категория „Запазване на културното наследство на тетевенци“.

И двата проекта ще бъдат финансирани с по 500 лв. всеки. Срокът за тяхното изпълнение е от 01.04.2021 г. до 01.10.2021 г., въз основа на сключен договор.

Реклама

Критериите, по които бяха оценявани проектните предложения, бяха целесъобразност на резултатите за местната общност, устойчивост на дейностите във времето, финансова ефективност, участие на целевите групи и местната общност, новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Конкурсът „Събери приятели и осъществи своя уникална идея“ е част от Годишната програма за младежта 2021 г. на Община Тетевен – Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие. Основната му цел е активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство. Конкретните цели на конкурса са: даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи; оказване на добрия пример и възможност за споделяне на послания; припознаване на доброволчеството; развитие на капацитета на младите хора за работа в екип; социална ангажираност и активно гражданско участие.

Реклама