В село Български извор започна изграждането на спортна площадка

Реклама

Започна изграждането на спортна площадка в село Български извор. Още едно село в община Тетевен, където младите ще могат да спортуват и по този начин да водят по-здравословен начин на живот. Спортната площадка се намира непосредствено до основното училище, детската градина и центъра на селото.

Дейностите са част от проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ „В. Левски“ в с. Български извор, община Тетевен“. Проектът е на стойност: 96 292,28 лева без ДДС и се финансира от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основните дейности по проекта са ремонт на съществуваща открита площадка за спортна дейност, в дворното пространство на училище „Васил Левски“, изграждане на мини футболно игрище и бордюри около него. Ще бъдат монтирани изкуствена трева, футболни врати, LED прожектори и триредова мобилна трибуна. Дейностите включват още изграждане на „Стрийт фитнес комплекс на открито“ и монтиране на каучукова ударопоглъщаща настилка; монтаж на метална врата за двора на спортната площадка; реконструкция на ограда с височина на плътната част до 1.27м и декоративни пана с височина до 2.20м от прилежащия терен.

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи проверка как текат ремонтните дейности. Тя се срещна с кмета на селото Исай Данг. И двамата бяха на мнение, че Български извор все повече се развива и изграждането на тази спортна площадка е крачка към създаването на една по-благоприятна жизнена среда за младите.

Реклама