В общините Тетевен, Луковит и Ябланица, бяха проведени специализирани полицейски операции

Реклама

През изтеклото денонощие на територията на общините Тетевен, Луковит и Ябланица са проведени специализирани полицейски операции, насочени срещу битовата престъпност в малките населени места. Действията на полицейските служители от съответните районни управления на МВР и ЗЖУ-Плевен са извършени под ръководството на прокуратурата.

  • В Луковит са обходени 2 населени мeста, проверени са 57 лица и 49 МПС, като за установени 10 административни нарушения са съставени 8 глоби с фиш по ЗДВП и 2 акта по ЗБЛД, съставени са и  2 протокола за предупреждение по чл.65 от ЗМВР. Полицейските служители са извършили проверка и на всички пунктове за изкупуване на черни и цветни метали на територията обслужвана от РУ Луковит,  като нарушения не са установени.
  • Тетевен – проверени са 4 обекта за изкупуване на черни и цветни метали, като е съставен констативен протокол за нарушение на чл.133, ал.1, т.3 от ЗУО и предстои съставяне на акт на собственика.
  • Ябланица – в рамките на полицейската операция са проверени 47 МПС и 76 лица, установени са 12 нарушения , за които са съставени 2 акта и 10 глоби с фиш. Няма констатирани нарушения свързани с изкупуването на черни и цветни метали.
Реклама