РЗИ-Ловеч провежда информационна кампания за проблемите с туберкулозата

Реклама

Във връзка с  отбелязване на 24 март – Световен ден за борба с туберкулоза, РЗИ гр. Ловеч ще проведе кампания в рамките на един месец за информиране на населението за проблемите, свързани с туберкулозата, факторите на риска за разпространение на болестта, здравните и социални последици за индивида и общността, в която живее.

Целта на кампанията е да се популяризират  начините на заразяване и предпазване от туберкулоза.Формиране на нагласи за здравословно поведение.

В хода на кампанията ще проведат здравно – образователни дейности и интерактивни занимания с учащи млади хора от начални, основни и средни училища на обл. Ловеч.

Реклама

Целева група на кампанията са и медицински специалисти от училища на гр. Ловеч с които ще се проведат индивидуални обучения и консултации по темата.

Съвместно с партьори медиатори към общините гр.Луковит и гр. Троян в населени места с преобладаващо ромско население ще има срещи разговори по темата.

Презентации, индивидуални и групови консултации в клубове за възрастни хора

в Общинските центрове на гр. Тетевен, Троян и Луковит ще се проведат съвместно с партньорството на БЧК.

Беседи и разпространение на ЗОМ сред деца потребители на социални услуги и персонал в ЦНСТ1,2 и ЗЖМУФУ ще се проведат в гр. Ловеч

Реклама