Кметът на Тетевен инспектира ремонта на детската градина в с. Градежница

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева посети ДГ „Слънце“ в с. Градежница, за да провери докъде е стигнал ремонтът на сградата, касаещ въвеждане на енергоефективни мерки. Там тя се срещна с кмета на селото – Митко Русинов, който я запозна с напредъка на обекта.

Ремонтът включва подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата – стени, покрив, под и подмяна на дограма. Ще бъде изградена отоплителна инсталация, като се предвижда и преминаване на екологично гориво – пелети. Ще се подменят и съществуващите осветителни тела със съвременни LED осветители.

Необходимите инвестиции са в размер на 260 833.33 лв. без ДДС. Ремонтът се извърша чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор). Тези договори имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение, се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия. В конкретния случай, възстановяването на вложените средства за инвестиции ще стане за срок от 7 години.

Реклама

Д-р Бояджиева и г-н Русинов обсъдиха и някои от най-належащите въпроси за селото. Кметът на Тетевен увери, че до месец ще започне изграждането на подпорните стени, укрепващи коритото на реката, като предстои и ремонтът на улиците, заложени в Инвестиционната програма на Общината. Тя добави още, че скоро трябва да стартират и дейностите по обновяване на спортния терен в селото.

Реклама