96 работни места по програма за заетост се разкриват в област Ловеч, 14 от тях ще са в община Тетевен

Реклама

96 работни места по програмата за заетост се разкриват в област Ловеч. Това реши на свое неприсъствено заседание Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие, свикано през април от областния управител Ваня Събчева.В документите за неприсъственото заседание е заложен дневен ред от две основни точки: Одобряване на Методика за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост на Област Ловеч за 2021 г.; Одобряване на проект на Регионална програма за заетост на Област Ловеч за 2021 г. на база финансовия ресурс, определен по методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Методиката за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост на Област Ловеч за 2021 г. е изпратена на всички членове на комисията. От членовете на комисията са получени в указания срок 19 попълнени формуляри с подкрепителни решения, с които се приемат следните решения: Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие на Област Ловеч одобрява Методика за подбор и оценка на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Регионална програма за заетост на Област Ловеч за 2021 г. и Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие одобрява проект на Регионална програма за заетост на Област Ловеч за 2021 г. и предлага същата за утвърждаване на Министъра на труда и социалната политика.

Заявените работни места ще бъдат разкрити, както следва – 6 в Областна администрация, 3 в Община Априлци, по 10 в общините Летница и Троян, 12 в община Ловеч, 15 в община Луковит, 14 в община Тетевен, и по 13 в общините Угърчин и Ябланица. Общият финансов ресурс за тях е 479 605.80 лв.

Реклама

Наетите лица ще работят по почистване на улици, тротоари, пешеходни зони, пътища, по събрание на отпадъци, косене тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради, комунално-битово обслужване – хигиенизиране, както и за благоустрояване на градинки, паркове, стадиони, междублокови пространства, спортни и детски площадки, дворни пространства в училища и детски градини, производствени зони, индустриални райони, канавки, тротоари, както и за опазване на общинска и държавна собственост, паметници на културата, сгради и прилежащи площи.

Реклама