В курорта Рибарица бе открита работна среща относно професионалното развитие на педагогическите специалисти

Реклама

В курорта Рибарица кметът на Тетевен откри работната среща на екипа за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

За мен е изключително удоволствие да ви посрещна на територията на община Тетевен. Мисля, че в тази зала няма човек, който да не е убеден в това, че образованието е важна част от бъдещето на държавата и точно в тази посока работят министерството и правителството, каза д-р Мадлена Бояджиева.

Ние, като Община, също поставяме акцент върху образованието. Работим усилено по Механизма за приобщаване на учениците, които не посещават училище, квалификацията на учителите, по възможностите за професионално образование, като вече имаме и три паралелки за дуално обучение и не на последно място за подобряване на материално-техническата база, добави още д-р Бояджиева.

Реклама

В целевата група на проекта влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др., съгласно Закона за предучилищното и училищно образование), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Специалистите ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване.

В работната среща взеха участие представители от МОН в лицето на: Геновева Черкезова, Ремдие Ибрям, Борислав Първанов, Гергана Станчева, Полина Фетфова, Грета Ганчева, Пенка Иванова, Даниела Недялкова, Петя Кръстева и Наталия Михалевска. Присъстваха още Петя Кръстева – Директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти“, Еленко Начев – началник РУО ,,Ловеч“, представители на УО на ОП НОИР, директори и учители.

Реклама