Община Тетевен и БалБок Инженеринг АД организираха мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата

Реклама

На 20 април Община Тетевен и БалБок Инженеринг организираха Мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата. Това е първата дата от предвидените две, като следващият пункт ще бъде на 8 септември 2021 г.

На площад „Сава Младенов“ от 10:00 до 16:00 часа бяха предадени общо 21,600 кг опасни битови отпадъци. Сред тях опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с такива; луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; лекарствени продукти.

Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата успешно функционира в страната от 2014 г. насам и към настоящия момент покрива над 2.5 млн. жители. Тя обхваща не само разделното събиране, но и всички дейности по окончателно обезвреждане на събраните опасни битови отпадъци.

Реклама

Реклама