РУО – Ловеч провежда виртуално Панорама на специалности за държавен план-прием в училищата

Реклама

Регионалното управление на образованието /РУО/ в Ловеч провежда и тази година Панорама на предлаганите профили и специалности за държавен план-прием в училищата на област Ловеч. Извънредната епидемична обстановка налага това да стане виртуално, като кандидат-гимназистите и техните родители ще получат пълна информация за възможностите за обучение.

Професионалните и профилираните гимназии и средни училища от област Ловеч  представят с презентации и видеа специалностите от професии и профилите, заложени в държавния план-прием за учебната 2021/2022 година. Целта е подпомагане на кариерното ориентиране на учениците от седми клас и подкрепа на техните родители за запознаване с възможностите в гимназиалната степен.

Презентациите и видеоматериалите са представени и във Фейсбук на страницата „Панорама на профили и специалности за прием в VIII клас в област Ловеч“, както и на сайта на Регионално управление на образованието – Ловеч https://ruo-lovech.com/. Обобщеният мултимедиен материал ще бъде представен и на ръководствата на основните и средните училища в областта за разпространение сред учениците и техните родители.

Реклама

Реклама