Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

Реклама

На 26.03.2019 г. /10:30 – 14:00 ч./ – Тетевен:   Пладнището

На 26.03.2019 г. /10:45 – 16:30 ч./ – Тетевен:   Бели Вит, Пладнището

На 26.03.2019 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Бабинци:   001104 С Екатте07884, Іv-52, Главна, М-Ст Дунчевото, Махала Арамлия, Махала Бадънското, Махала Близнаците, Махала Полъта, Махала Трескавец, Местност Чашката, Първа

Реклама

На 26.03.2019 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Лесидрен:   Местност Панковски Колиби

На 26.03.2019 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Тетевен:   002105 Екатте 07884, 005041, 72343.31.148, 72343.31.208, Бабинци, Гечовото, Конски Дол, Махала Гечовото, Местност Дунчовото

На 27.03.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Тетевен:   Емил Марков, Иван Вазов, Костина, Лальо Пеев, Марин Мръвков, Марин Урманов, Паца Нейкова, Пеновото, Романов Дол, Усин Керим, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 27.03.2019 г. /12:00 – 14:00 ч./ – Тетевен:   Атанас Некович, Безименна, Кардан, Крачун Иванов, Махала Равнище, Прокоп, Симеон Куманов, Стефан Павлов, Христо И К.Цакови, Чаира

На 28.03.2019 г. /10:15 – 15:00 ч./ – Лесидрен:   Местност Гаджов Дол, Местност Ношаря, Местност Панковски Колиби, Местност Площа, Стара Планина

На 29.03.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Дивчовото:   Мах.Зеленика

Реклама