Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно-изборно събрание

Реклама

Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно – изборно събрание на 15.05.2021г., от 10.00ч., в театралния салон на читалището, при следния дневен ред:

  1. Прием и освобождаване на членове;
  2. Приемане на финансов отчет за мандатния период 2018 – 2020г.;
  3. Приемане на тригодишен отчет за дейността на Читалището и настоятелството в рамките на мандата му 2018 – 2020г.;
  4. Освобождаване на настоятелството и проверителната комисия и избор на нови;
  5. Избор на председател на Читалището;
  6. Приемане на бюджет на Читалището за 2021г.;
  7. Разни.

При липса на кворум, редовното общо отчетно-изборно събрание се отлага с един час, т.е. 11.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

От читалището информират, че обявеното редовно общо отчетно-изборно събрание ще се проведе при спазване на епидемичните указания на МЗ и напомнят на читалищните членове, че могат да внесат членския си внос за 2021 г. в канцеларията на читалището.

Реклама

Реклама