Стартира ремонт на водопровод на ул. ,,Димитър Благоев“ в гр. Тетевен

Реклама

Започнаха дейности по смяна на уличен водопровод на ул. ,,Димитър Благоев“ в гр. Тетевен / участък от О.Т. 101 до О.Т. 103 – от входа на Общинска болница до кръстовището на ул. ,,Димитър Благоев“ с ул. ,,Здравец“/.

Ремонтът се извършва на два етапа с оглед облекчаване движението на моторните превозни средства:

Етап 1 – отсечка от Общинска болница до пресечката на ул. ,,Илия Темелски“ с ул. ,,Димитър Благоев“ /заведение ,,Магурата“/. Обходният маршрут, стигащ до болницата, се извършва по новоизградения временен път от ул. ,,Здравец“ към лафката срещу болницата или по ул. ,,Калена плоча“;

Реклама

Етап 2 – от пресечката на ул. ,,Илия Темелски“ с ул. ,,Димитър Благоев“ /заведение ,,Магурата“/ до кръстовището на ул. ,,Димитър Благоев“ с ул. ,,Здравец“ /лаборатория ,,Рамус“/. Обходният маршрут ще се извършва по ул. ,,Трескавец“ и ул. ,,Илия Темелски“.

Уличният водопровод по тази улица представлява главен клон от водопроводната мрежа на висока зона, изграден от етернитови тръби ф150 през периода 1938 г. – 1972 г. и захранва Общинската болница. Той е силно амортизиран и много често аварира, което налага подмяната му.

Реклама