ОИЦ – Ловеч анонсира предстоящите публични информационни събития за област Ловеч

Реклама

На 19 май 2021 г. в офиса на Областен информационен център – Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни и национални медии, на която екипът на Центъра анонсира предстоящи публични информационни събития в област Ловеч. Информационните събития тази година са на тема „Възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и новия интегриран териториален подход по Програмата за развитие на регионите през периода 2021 -2027 г.“ и ще се проведат по график в периода 26 май – 15 юни 2021 г. в часовия диапазон 10:30 – 12:30 ч. В гр. Тетевен събитието ще се проведе на 28 май на пл. „Сава Младенов“.

Поради обявената противоепидемиологична обстановка във връзка с COVID-19,  мобилният офис на ОИЦ – Ловеч ще бъде разположен на централно, комуникативно място във всеки град – общински център. Експертите на ОИЦ – Ловеч ще предоставят информация за предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на област Ловеч и на Северозападен регион за планиране, целящи да допринесат за икономическото развитие на територията като цяло, които ще кандидатстват за финансиране по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.

По отношение на преходния период и възможностите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, местните земеделци и потенциални бенефициенти ще получат информация за възможности за проектно финансиране по отворената в момента под-мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която ще финансира проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство“ и е отворена до 23 юли 2021 г., както и за отворената от 17 май извънредна под-мярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID 19“, или известната като „COVID 1“ подмярка. Информация, заинтересованите лица, ще получат и за предстоящите подмерки за млади фермери по подмерките 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ТПП, както и за възможности за преработватели на селскостопанска продукция по 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Реклама

Екипът на ОИЦ-Ловеч ще бъде на разположение и за запитвания по всички действащи в момента програми.   

Публичните информационни събития ще се проведат, както следва:

 Община Локация Дата Час
ЛетницаПред сграда на Общината, централен площад26.05.2021/сряда/10:30 – 12:30
ТетевенЦентрален площад28.05.2021/петък/10:30 – 12:30
ТроянПред сградата на Общината, централен площад02.06.2021/сряда/10:30 – 12:30
АприлциПред сграда на Общината, централен площад04.06.2021/петък/10:30 – 12:30
УгърчинЦентрален площад, пред сграда на Общината08.06.2021/вторник/10:30 – 12:30
ЛуковитЦентрален площад09.06.2021/сряда/10:30 – 12:30
ЯбланицаПред сграда на Общината, централен площад11.06.2021/петък/10:30 – 12:30
ЛовечПлощад „Екзарх Йосиф I“15.06.2021/вторник/10:30 – 12:30

Реклама