Д-р Мадлена Бояджиева: За периода 2019-2021 г. Община Тетевен е инвестирала общо 36 656 лв. във футболния терен в Градежница

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева посети спортния терен в с. Градежница, за да провери как вървят ремонтните дейности. Тя бе придружена от кмета на селото – Митко Русинов, който разясни, че към момента терена ще се подравни, след което ще бъде затревен. Той даде и информация за останалите дейности, които предстоят да започнат.

Д-р Бояджиева отбеляза значимостта на терена за местните жители и футболни клубове, като опроверга появилите се спекулации, че определена политическа партия финансира ремонта. Тя подчерта, че за периода 2019-2021 по инвестиционните програми и програмите за текущи ремонти, Община Тетевен е финансирала дейности по ограждане, реконструкция и вертикална планировка на терена, както и ремонта на съблекалните, като общата стойност на средствата е 36 646 лв. с ДДС.

Как се стига до сегашното състояние на стадиона в с. Градежница?

Реклама

Ръководството на Община Тетевен през мандат 2011 – 2015г. кандидатства за безвъзмездна финансова помощ с проект: „Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация, разположена в УПИ VII, кв. 26 по ПУП на с. Градежница, община Тетевен“. Договорът по проекта с Държавен фонд „Земеделие“ е сключен на 06.08.2014г., а крайният срок за изпълнение е удължаван два пъти.

На 05.10.2015г. е сключен договор с изпълнителя на строително-монтажни работи (СМР) по проекта, а общият срок за изпълнение на поръчката е бил 90 календарни дни. Остава въпросът, защо предишното ръководство на Община Тетевен сключва договора само 10 дни преди края на Оперативната програма, която приключва на 15.10.2015г. Следователно, проектът само е започнат, незавършен, а стадионът е разкопан и оставен неизползваем, което лишава  местните отбори от възможността да се подготвят и тренират пълноценно.

Реклама