Град Тетевен е третото населено място в област Ловеч с приключил взрив на остър вирусен хепатит тип А

Реклама

В края на м.февруари и началото на м.март приключиха взривове със заболели от Остър вирусен хепатит тип А в три населени места на област Ловеч, съобщават от РЗИ Ловеч.

За периода 31.08.2018 г.- 22.02.2019 г. са регистрирани общо 36 случая на вирусен хепатит тип А от с.Орешене, община Ябланица, епидемично свързани и с контактно-битов път на разпространение. Първият случай е от 31.08.2018г., последен заболял от 07.01.2019г. При всички диагнозата е лабораторно потвърдена с доказани антитела срещу вируса на Хепатит А.

На 18.03.2019 година изтече максималния инкубационен период от последния регистриран случай с Вирусен хепатит тип А от обявен епидемичен взрив в с. Петревене, община Луковит. За периода 10.08.2018 г.- 18.03.2019 г. бяха регистрирани общо 28 случая на вирусен хепатит тип А, също епидемично свързани и с контактно-битов механизъм на предаване. Първият случай е от 10.08.2018 г., последен заболял от 03.02.2019г. Случаите са лабораторно потвърдени и бяха основно сред ромското население.

Реклама

Третото населено място, където на 11.02.2019г. е приключил взрив от Вирусен хепатит тип А е гр. Тетевен. За периода 18.08.2018г.- 27.12.2018г. са регистрирани общо 14 случая на вирусен хепатит тип А, епидемично свързани и с контактно-битов път на предаване.

Оформени бяха семейни заразни огнища и огнища в следните детски и учебни заведения: ОУ „Васил Левски” с. Орешене, СУ „Васил Левски” – гр.Ябланица, ПГСС „Сергей Румянцев” гр.Луковит, ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево, където се учат заболелите от с. Петревене ученици, ЦОП и ОУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен.

Към настоящия момент продължава епидемичната обстановка по тношение на Хепатит А в гр. Угърчин и с. Брестница със затихващ интензитет.

Реклама