Милко Недялков встъпи в длъжност зам.-областен управител на Ловеч

Реклама

Милко Недялков встъпи в длъжност зам.-областен управител на Ловеч. Той е назначен със заповед на министър-председателя Стефан Янев.

Недялков поема ресорите областна администрация; образование, наука и култура; развитие на туризма, околна среда и води; работа с младежта и спорта; вероизповедания и проблеми с малцинствата; взаимодействие и координация с организациите от неправителствената сфера и международно сътрудничество; органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините, контрол върху решенията на общинските съвети за законосъобразност; социално подпомагане и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии; проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми; инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми.

Милко Недялков е журналист, завършил е СУ „Св. Кл. Охридски“. Дългогодишен председател на общинския съвет в Ловеч (2003-2011). От юни 2013 г. до ноември 2014 г. е областен управител на област Ловеч. Депутат в 44-ото Народно събрание.

Реклама

Носител е на годишната награда за журналистика на Съюза на българските журналисти (2003) и на наградата „Ловешки меч“ (2003).

Досегашните зам.-областни управители на област Ловеч Илиян Тодоров и Бойко Пъдарски са освободени от длъжност.

Реклама