Областният управител възложи проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги

Реклама

Контролна проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги започва утре междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител инж. Светослав Славчев. Той възлага още да се проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла.

Председател на комисията е главният секретар на областната администрация инж. Ваня Събчева, членове са експерти в областната администрация, в РДПБЗН, в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, Регионална дирекция по горите – Ловеч, РИОСВ – Плевен, и представители на общините, на чиято територия са обектите за проверка.

Заповедта на областния управител е в изпълнение на изискванията на Закона за водите и Закона за защита при бедствия и необходимостта от проверка на проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч.

Реклама

Резултатите от дейността на комисията ще бъдат обявени до края на месеца.

Реклама