Информационен бюлетин на РЗИ – Ловеч за периода 31 май – 6 юни

Реклама

Епидемиологичен надзор

Към 06.06.2021 година в област Ловеч е регистрирана 14 дневна заболяемост от COVID-19 45,7 на 100 хил. население, при 75,1 на 100 хил. заболяемост към  30.05.2021г.

За периода 31.05.2021 година – 06.06.2021 година включително,  в областта са регистрирани 30 случая с COVID-19, при 23 за предходния 7 дневен период 25.05.- 30.05.2021 г. Регистрираният спад на заболяемостта за отчетната седмица е от 23,33% .

Реклама

В отчетния период са извършени 30 епидемиологични проучвания и са издадени и връчени общо 106 бр. предписания за задължителна домашна изолация на положителни лица и за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина на лица, контактни на положителен за COVID-19.

Извършени 429 изследвания за COVID-19 на лица от област Ловеч. При тях са доказани 4 положителни резултата по методика PCR и 34 положителни резултата с  бързи тестове за антигени. Останалите изследвания са бързи тестове за антитела и имуноензимни тестове за антитела.

В периода от 31.05. до 06.06.2021 година включително лечебните заведения (ОПЛ) и специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч са приложили 2388 дози ваксина срещу коронавирус и са обхванати с имунизация първа доза 556 лица,  а втора доза е приложена на 1832 лица от четирите фази на Националния ваксинационен план.

Здравен контрол

Инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха  35 насочени проверки на обекти с обществено предназначение  (12 места за настаняване, 2 концертни зали, 4 фризьорски салона, 2 обществени перални, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 1 транспортно средство със специално предназначение, 1 детска градина, 1 заведение за социални услуги, 1 училище, 1 ученическо общежитие,  3 селскостопански аптеки и 1 хотел) включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Луковит, с. Дерманци, с. Чифлик, с.Г.Желязна, с.Борима, с.Д.дол, гр.Троян, гр.Летница, с.Крушуна.

В обектите се спазват противоепидемичните мерки.

През изтеклия период са проверени 26 козметични продукта в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Луковит, с. Дерманци и гр. Летница. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Проверени са 13 химични вещества и смеси  в 3 обекта по отношение на етикетиране, опаковане и съдържание на забранени съставки за съответствие с изискванията на нормативните  документи. Не са установени нарушения.

Извършена е проверка на производител на химични смеси „Санита“ЕООД, гр. Троян. Произвежданите от фирмата продукти са опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

На 31 май 2021 година РЗИ Ловеч отбеляза Световния ден без тютюнопушене, под мотото „Реши и се откажи“. Акцент в отбелязването е откритият урок „Здравословно живей, много се смей“ с ученици от 9-ти и 10-ти клас в СУ“Кл.Охридски“ гр. Ловеч, в който урок участие взеха 29 ученика и медицинският специалист от училището. В презентационния материал се отбелязаха вредите които тютюнопушенето нанася върху подрастващите и с тяхно участие се посочиха алтернативите за здравословен начин на живот без тютюнопушене. В последващ дебат на тема „Вреден, безполезен и скъп навик или подценена зависимост е тютюнопушенето“  учениците изразиха своето лично мнение относно тютюнопушенето и в междучасието призоваха своите съученици да не посягат към цигарите и да отстояват своята позиция за здравословен начин на живот без тютюнев дим.

Младите доброволци от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, в улична акция раздадоха на гражданите на града здравно образователни материали по темата „10 стъпки за отказване от ТП“, „Какво ще спечелите, ако спрете да пушите“, „Стоп на тютюнопушенето“ и др., а експерти от РЗИ предоставиха на медицинските специалисти от училищата в гр.Ловеч  Ръководство за справяне с никотиновата зависимост в помощ на желаещите ученици,  учители, училищен персонал и родители и други материали по темата.

Реклама