На работна среща при областния управител бяха обсъдени мерки за стабилизиране на ловешката болница

Реклама

На проведена днес по инициатива на областния управител инж. Светослав Славчев работна среща бяха обсъдени конкретни мерки за стабилизиране на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч. Участваха зам.-областният управител Милко Недялков, изпълнителният директор на болницата д-р Румяна Нановска и началниците на отделенията. Решено бе да се изпрати до министъра на здравеопазването предложение с искане да бъде нормализирано управлението на лечебното заведение и попълването на борда на директорите да стане по правилата. Областният управител ще предложи на община Ловеч да отдели и ремонтира жилища от общинския си жилищен фонд, които да бъдат предоставени на привлечени за работа в МБАЛ лекари. Ще бъде поискано от останалите общини, миноритарни собственици на МБАЛ, по-активно участие и подпомагане на областната болница. Ще се потърси съдействието на бизнеса за учредяване на стипендии за млади медици, които след завършване на висшето си образование да се завърнат в Ловеч и да останат на работа в болницата.

Лекарите настояха за промяна в статута на областните болници, в частност и на ловешката, за да може да изпълняват те и социални функции, да лекуват здравнонеосигурени и да поемат тежките случаи. Поискаха още да се отдели стопанската от медицинската дейност в лечебните заведения.

Областният управител заяви, че ще се обърне към общинските болници в Троян и Луковит за подкрепа в спасяването на ловешкото акушеро-гинекологично отделение, което е пред реална опасност от закриване поради липса на лекари.

Реклама

Реклама