Ловешка област готова за преброяване 2021, включват се 507 преброители и 152 контрольори

Реклама

Ловешка област е готова за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд, обявиха на пресконференция днес председателят на временната областна преброителна комисия Милко Недялков, зам.-областен управител, и началникът на отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч, към ТСБ Северозапад Цветозария Гатева. Областта е разделена на 181 контролни района, необходимите 507 преброители и 152-ама контрольори са одобрени.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна, изчерпателна и съпоставима на европейско ниво информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент. За България то е 18-о поред в близо 140-годишната й демографска история и ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври т. г., резултатите от него ще отразяват състоянието на населението към 7 септември, но ще се използват през целия период до следващото преброяване.

Данните от проведените преброявания дават възможност да се проследи в рамките на един над стогодишен период развитието на човешкия капитал в България, да се характеризира възпроизводството на населението и неговата териториална мобилност. Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната, както и за жилищните условия на населението.

Реклама

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

През 2011 г. у нас за първи път беше използван комбиниран метод за събиране на данни – електронно и класическо. Тогава над 40 % от населението на страната се възползва от възможността да се преброи през интернет – в Ловешка област – 33-35 на сто. Тази година се очаква предвид бързото развитие и нарастващото влияние на информационните технологии процентът на електронно преброени да бъде по-голям. Електронно може да се преброим от 7 до 17 септември, след това от 18 септември до 3 октомври преброителите посещават домакинствата.

Какво трябва да знаят хората? Преброителите ще посещават домовете във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя. При посещението си те се легитимират със служебна карта. Гражданите ще могат да проверят преброителя си на телефони, които ще бъдат обявени допълнително. При посещение в дома се попълва хартиена карта на място, а който вече се е преброил по интернет, предава на преброителя електронния си код, генериран от системата в края на броенето.

Броят се лицата, които обичайно живеят в жилището, както и лицата, които обичайно живеят там, но поради някаква причина отсъстват временно, стига да не е повече от една година. Отсъстващите повече от 12 месеца и живеещи в чужбина влизат в категорията българи в чужбина. Лицата, които работят като шофьори, пилоти, капитани или други професии, свързани с отсъствие, се броят в семейното жилище. Учениците в основното и средното образование, които живеят извън семейното жилище, също се броят, за разлика от студентите – те се броят в мястото, където учат. Заварените в жилището лица, роднини, приятели се броят като временно присъстващи.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение. Преди да им бъдат разпределени преброителните участъци, те ще бъдат проверени в системата на МВР и Министерството на правосъдието за издадени вече наказателни постановления/решения и/или заведени досъдебни производства в цялата страна. На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които живеят 200-250 лица в около 100-120 жилища.

Реклама