В Тетевен се проведе 61-ят национален туристически поход на жените

Реклама

От 9 до 13 юни в община Тетевен се проведе 61-ят национален поход на жените, организиран от Българска федерация по туризъм с помощта на Община Тетевен и Клуб пешеходен туризъм „Царичина“ гр. Тетевен.

По време на похода бяха обиколени няколко маршрута, включващи красивите тетевенски върхове, екопътеки и заслони. Той е ІI-та категория на трудност по Националната спортна класификация /НСК/. Същият има за цел да въздейства благотворно върху здравето на участничките, да придобият навици за природосъобразен начин на живот, да популяризира туризма сред жените, като начин за активен отдих и да се покрият изискванията по НСК за разрядите по туризъм.

Проявата бе закрита с тържествена вечеря, на която присъства и зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски. Той приветства участничките в похода и връчи поздравителен адрес от кмета на Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, на секретарят на БФТ – Делка Кавъркова по случай 70-годишния й юбилей.

Реклама

Представителки от различни туристически дружества бяха единодушни в коментарите си, че са много доволни от престоя си в Тетевен и ще дойдат отново.

Реклама