Бяха наградени участниците в общинския етап на Международния конкурс „С очите си видях бедата“

Реклама

Днес бяха наградени участниците от общинския етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Конкурсът се проведе под формата на изложба в началото на месец юни, а комисия определи победителите. Организатор на общинския етап бе РСПБЗН – Тетевен съвместно с Община Тетевен.

Децата бяха наградени с грамоти и подаръци от зам.-кмета на Тетевен – г-н Тони Стоев и началника на пожарната в града – гл. инспектор инж. Николай Христов.

В конкурса участваха 21 малки художници, разпределени в три възрастови групи: от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години. Задача на децата и учениците бе да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита. Една от целите на конкурса е да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при подрастващите, защото рисуването, както и изкуството, им предоставят възможност да изразят техните мисли, чувства и емоции.

Реклама

Класираните на първите три места рисунки във всяка възрастова група, от съответната категория в районния етап, се изпращат в регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч за участие в областния етап на конкурса.

За първи път Конкурсът за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се провежда през 2002 г. по инициатива на Държавна агенция „Гражданска защита“ като мероприятие включено в Националния календар за извън училищните дейности на МОН, свързано с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. През 2012 г. прераства в Международен конкурс под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа.

Списък на наградените:

Първа възрастова група от 7 до 10 години:

  1. Християна Симеонова Симеонова – 8 години /НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен/
  2. Мария Надкова Цанкова – 8 години /НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен/
  3. Ива Евелинова Христова – Трети клас /Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Тетевен/

Втора възрастова група от 11 до 13 години:

  1. Анна-Мария Михайлова Михайлова – 12 години /ОУ „Георги Бенковски“- с. Черни Вит/
  2. Борислав Радославов Иванов – 12 години /ОУ „Васил Левски“- с. Голям извор/
  3. Юнона Бисерова Руснакова – 12 години /ОУ „Васил Априлов“- с. Градежница/

Трета възрастова група от 14 до 18 години:

  1. Иван Делийски – 14 г. Ивайло Александров – 13 г. /ОУ „Г. Бенковски“ – с. Черни Вит/
  2. Атанаска Цветелинова Славчева – 14 година /ОУ „Георги Бенковски“- с. Черни Вит/
  3. Михаела Радославова Михайлова – 14 години /ОУ „Георги Бенковски“- с. Черни Вит/
Реклама