Областният управител препоръча да не се допуска предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и предприятия

Реклама

В писмо от днес до ръководителите на териториалните структури на изпълнителната власт и кметовете на общини от област Ловеч областният управител инж. Светослав Славчев напомни разпоредбата на чл. 182 от Изборния кодекс, според която не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Областният управител препоръчва да бъде осъществяван стриктен контрол, за да не се допускат нарушения на забраната за предизборна агитация. Писмото е във връзка с подготовката за произвеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли.

Реклама