Информационен бюлетин на РЗИ – Ловеч

Реклама

Епидемиологичен надзор

Към 21.06.2021 година в област Ловеч е регистрирана 14 дневна заболяемост от COVID-19 от 12,2 на 100 хил. население, при 35,1 на 100 хил. заболяемост към  14.06.2021г. 

Задържа се трайна тенденция за снижение на заболяемостта и регистриране на единични случаи в повечето от дните. За периода 14.06.2021 година – 20.06.2021 година включително,  в областта са регистрирани само 3 случая с COVID-19, при 9 за предходния 7 дневен период 07.06. – 13.06.2021г.

Реклама

За диагностицираните и карантинирани като контактни лица са издадени предписания за задължителна домашна изолация, за изолация след дехоспитализация, за изолация и лечение в лечебно заведение и за поставяне под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-610/22.10.2020 година на Министъра на здравеопазването.          

В периода от 14.06. до 20.06.2021 година включително лечебните заведения (ОПЛ) и специализираните имунизационни кабинети на територията на област Ловеч са приложили 1233 дози ваксина срещу коронавирус и са обхванати с имунизация първа доза 472 лица,  а втора доза е приложена на лица. От началото на имунизационната кампания срещу COVID-19 в област Ловеч са поставени 24 863 дози ваксина, със завършена схема на имунизация са 11 432 лица.

Здравен контрол

За периода 14.06.2021г. – 18.06.2021г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 15 насочени проверки на обекти с обществено предназначение  (2 места за настаняване, 2 концертни зали, 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 селскостопански аптеки, 1 училище, 1 плувен басейн и 2  хотела) включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Глогово, с. Градежница, гр. Априлци, с. Малиново, с. Йоглав, с. Александрово, с. Балканец, м. Беклеме, с. Дълбок дол и с. Борима. В обектите се спазват противоепидемичните мерки.

През изтеклия период са проверени 16 козметични продукта в 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч, с. Александрово и с. Йоглав. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

Проверени са 3 химични вещества и смеси в 1 обект по отношение на етикетиране, опаковане и съдържание на забранени съставки за съответствие с изискванията на нормативните  документи. Не са установени нарушения.

Извършена е проверка на производител на химични вещества и смеси „Универсалстрой“ООД с. Дълбок дол. Произвежданите от фирмата продукти са опаковани и етикетирани в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Реклама