Приключи областният етап на конкурса за детска рисунка на тема “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Реклама

Приключи областният етап на конкурса за детска рисунка на тема “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА” Ловеч 2021. Конкурсът е мероприятие, свързано с обучението на учениците за правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа – общински, областен и национален.

Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

В конкурса участваха 191 рисунки на ученици от 24 училища и специализирани звена от седем общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според условията на конкурса. Рисунките – победители бяха определени от жури в състав: Мариана Москова – преподавател по изобразително изкуство в ППМГ – Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. Класирането на рисунките в областния етап на Националния конкурс за детска рисунка “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”, в отделните категории и възрастови групи, е следното:

Реклама

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ЦПЛР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място –  Ива Евелинова Христова – 10 г. Артателие гр. Тетевен, НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

II  място  – Александър Анков Сергеев – 10 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Ловеч

III място – Християна Симеонова Симеонова – 8 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

Поощрение – Теана Добринова Димитрова – 8 г., ОУ „Проф. Димитър Димов”, гр.Ловеч

II възрастова група – от 11 до 13 г.

I  място – Иван Деанов Георгиев – 13 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място – Лора Викторова Радева – 11 г., ОУ „Христо Никифоров”, гр. Ловеч

III място – Мелек Билялова Османова – 11 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

Поощрение – Богиня Петрова Панчева – 11 г., СУ „Алеко Константинов” Луковит

III възрастова група от 14 до 18 г.

I място – Силвио Красимиров Хиков – 16 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

II място – Костадин Валентинов Костадинов – 14 г., СУ „Бачо Киро” гр. Летница

III място – Атанаска Цветелинова Славчева – 14 г., ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит, община Тетевен

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:ДЕЦА ИУЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова групаот 7 до 10 г

I  място – Виктория Венелинова Карагьозова – 10 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Божидара Богданова Димитрова –  8 г. Детски АРТ-клуб „Гея, ОДК – Ловеч

ІІІ  място – Зара Момчилова Маринова – 9 г., Школа по изобразително изкуство към

НЧ „Наука – 1870” гр. Троян  

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място – Деница Данаилова Маринова – 12 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Стоян Павлинов Стоянов – 11 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ  място – Кристияна Красимирова Борисова – 11 г., Детски АРТ-клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ТРЕТА КАТЕГОРИЯДЕЦА ИУЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място – Даниел Мирославов Лалев -12 г., ученик от СУ „Алеко Константинов” Луковит

ІI  място – Кевин Колев Николаев -13 г., ученик от СУ „Алеко Константинов” Луковит Всяка рисунка е придружена с кратко описание, като рисунката на Богиня Петрова Панчева – 11 г. от СУ „Алеко Константинов” Луковит е описана със стихотворение.

Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец октомври 2021 г.

Реклама