Община Тетевен със становище за отлепилия се топлоизолационен слой на сградата на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен

Реклама

По повод на дефектирал топлоизолационен слой от козирката на сградата на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, бяха направени редица внушения и манипулации в социалните мрежи, пише в становището на Общината. В него се посочва, че е редно хората да знаят следното:

Договорът за ремонта на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен е сключен между читалището и фирма изпълнител, като бенефициент е читалището, а Община Тетевен е оказала съдействие при административната част на проекта.Проблемът с отлепването (подкожушване) на топлоизолационния слой е констатиран от представители на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен и служители от техническа служба на общинска администрация, като за осигуряване на сигурността на преминаващите хора, районът веднага е обезопасен и са предприети действия по отстраняване на компрометирания участък.

Отлепването на топлоизолационния слой е строителен дефект, за който фирмата изпълнител носи отговорност. Съгласно условията на договора за строителство /между фирмата изпълнител и НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен/ и разпоредбите на Закона за устройство на територията, би трябвало след отправено искане от страна на бенефициента – НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен фирмата изпълнител да поеме разходите по възстановяване на щетите, тъй като обектът е в гаранционен срок.

Реклама

Ремонтът на сградата е по проект „Ремонт на Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен и се реализира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е сключен между НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен и Държавен фонд „Земеделие“ и е на обща стойност 387 564.92 лв., от които 329 430.18 лв. – Европейско финансиране и 58 134.74 лв. – Национално съфинансиране.

Становището завърша така: Намесата и използването на името на Община Тетевен или политически партии към гореспоменатия казус е некоректно и целящо манипулиране на общественото мнение.

Реклама