Преустановено е преминаването по екопътека „Под пръските на водопада“

Реклама

Бурята, преминала през област Ловеч в събота, нанесе щети и на територията на Община Тетевен като наводни улици, събори дървета и повреди покриви.

Силните ветрове нанесоха поражения и по екопътеката „Под пръските на водопада“ като към момента достъпа до пътеката е преустановен, поради паднали дървета и разрушени съоръжения, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на хората.

След ремонт на съоръженията и разчистване на падналите дървета и клони, екопътеката отново ще бъде достъпна за преминаване, за което ще Ви уведомим своевременно.

Реклама

Реклама