Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Актуални към 01.04.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Шофьор/пo трудов договор /1
2Машинен оператор шиене/пo трудов договор /2
3Манипулант промишленост/пo трудов договор /2
4Камериер/ка/пo трудов договор /2
5Социален работник/ка/пo трудов договор /1
6Водопроводчик/ка/пo трудов договор /1
7Барман/ка/пo трудов договор /2

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  ПО  НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

Реклама

 Актуални към 01.04.2019 г.

Заявени /свободни работни места за Община ТЕТЕВЕНБрой
1Монтажник, текстилни изделия1
2Работник, библиотека1
3изпълнител1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  ПО ПРОГРАМИ ПО ЗНЗ

 Актуални към 01.04.2019 г.

Заявени /свободни работни места за Община  ТЕТЕВЕНБрой
1Организатор,експедиция1

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 105, тел. 0678 / 5 24 08 и филиал Ябланица тел. 06991/29 58

Реклама