Три деца от Тетевен с награди от Националния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата”

Реклама

Приключи областният етап на конкурса за детска рисунка на тема “С очите си видях бедата” Ловеч 2021. Конкурсът е мероприятие, свързано с обучението на учениците за правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа – общински, областен и национален.

Вчера кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и началникът на пожарната в Тетевен – гл. инспектор инж. Николай Христов връчиха грамоти и символични подаръци на трите наградени деца от Тетевен, които ще продължат участието си на Националния етап в конкурса. Това са Ива Христова с първо място във възрастова група от 7 до 10 г., Християна Симеонова с трето място в същата възрастова група и Атанаска Славчева с трето място във възрастова група от 14 до 18 г. Наградата на Атанаска получи нейния ръководител, защото тя отсъстваше поради здравословни причини.

Основната цел на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

Реклама

В конкурса участваха 191 рисунки на ученици от 24 училища и специализирани звена от седем общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според условията на конкурса. Рисунките – победители бяха определени от жури в състав: Мариана Москова – преподавател по изобразително изкуство в ППМГ – Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. 

Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец октомври 2021 г.

Реклама