Секция № 024 в гр. Тетевен ще бъде с нов адрес за предстоящите избори

Реклама

Община Тетевен уведомява избирателите, които гласуват в избирателна секция № 024 /кафе „Централ“/, че секцията е преместена в Общински спортен център – I етаж.

На Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г. избирателите от секция № 024 ще гласуват в Общинския спортен център.

Реклама