Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между правителството и „Некст.е.ГО България“ АД за завода за електромобили

Реклама

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Некст.е.ГО България“ АД. Той е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Изграждане и управление на иновативен завод за производство на електрически автомобили е.GO в гр. Ловеч“ и определяне на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнението на проекта.

Проектът на „Некст.е.ГО България“ АД цели създаване на иновативен завод за електромобили на база принципите на Индустрия 4.0 за разработване, инженеринг, индустриализация, изпитване, производство, маркетинг, дистрибуция, сервиз и продажба на четириколесни превозни средства и части за частна и търговска употреба.Размерът на инвестицията, като дълготрайни материални и нематериални активи, възлиза общо на 280 000 000 лв. Очакваният брой новооткрити работни места, пряко свързани с проекта, ще бъде най-малко 365 в тригодишния период на изпълнение на проекта.

Реклама