Област Ловеч ще изпрати 5 народни представители в 46-то Народно събрание

Реклама

Със свое Решение № 471-НС от 14 юли 2021 г., Централна Избирателна Комисия обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание, съобразно получените действителни гласове от страната и извън нея.

За област Ловеч мандатите са 5 – ГЕРБ-СДС – 1, БСП – 1, ИТН – 2, ДА България – 1. Изненадващо ДПС вече нямат представител.

 Изборен районБСП за БЪЛ-ГА-РИЯГЕРБ-СДСДвиже-ние за права исвободи – ДПСИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!ПП ИМА ТАКЪВ НАРОДДЕМО-КРА-ТИЧНА БЪЛГА-РИЯ – ОБЕДИ-НЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) Общо ман-дати
1. Благоевградски13213111
2. Бургаски24213214
3. Варненски25114215
4. Великотърновски2200318
5. Видински1110104
6. Врачански1210206
7. Габровски1100114
8. Добрички1110216
9. Кърджалийски0040105
10. Кюстендилски1101104
11. Ловешки1100215

Ето и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители – Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, както следва:

Реклама

ПартияДействителни гласовеМандатиДял
4 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ3656953615%
5 ГЕРБ-СДС6421656326%
7 Движение за права и свободи – ДПС2925142912%
8 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!136885135%
22 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД6578296527%
23 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)3453313414%
Общо2440419240 

В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите и коалициите, получили по-малко от 4 на сто от всички действителни гласове. В разпределението не са включени и гласовете „Не подкрепям никого“.

Реклама