Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи оглед на част от новоасфалтираните улици в общината

Реклама

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева направи инспекция на новоасфалтираните улици „Извора“ в с. Български извор, „Христо Кърпачев“, „Юри Гагарин“ и Иван Туйков в с. Глогово, „Найден Стоянов“ и „Илия Пандурски“ в с. Гложене и „Равна“ в с. Голям извор.

На всички посетени улици е извършен основен ремонт, като е почистена растителността, извършено е насипване с минерал бетон за изравняване и е положена нова асфалтова настилка. Други основно ремонтирани улици към момента са „Гецо Атанасов“ в с. Гложене, „Хан Крум“ в с. Черни Вит, „Пангарата“ и „Филип Тотьо“ в с. Рибарица, както и „Лечо Гайдаря“ в гр. Тетевен. След приключване на дейностите по подмяната на водопроводната и канализационната мрежа на ул. „Иван Фурнаджиев“ в гр. Тетевен, ще бъде възстановена изцяло тротоарната и пътната настилка.

Д-р Бояджиева подчерта, че Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2021 г. продължава да се реализира, улиците в населените места се обновяват, стават по-достъпни и комфортни за живущите там. Тя допълни, че част от реновираните улици са с доста голяма дължина, а освен основните ремонти са извършени и продължават да се извършват текущи ремонти на територията на цялата община.

Реклама

Инвестиционната програма на Община Тетевен за 2021 г., след направена актуализация, е на обща стойност 10, 954, 894 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5, 274, 611 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5, 675, 383 лв.

Реклама