Областната комисия по транспорт препоръча на общините преразглеждане на линиите и разписанията за автобусен превоз

Реклама

На работна среща вчера областната комисия по транспорт препоръча на общините да преразгледат маршрутните линии и разписания за автобусен превоз на пътници след широко обществено обсъждане с гражданите и кметовете на населените места. Предложението направи председателят на комисията Милко Недялков, зам.-областен управител. Ще бъдат изпратени писма до всички общини за оглед и ревизия на линиите по областната, републиканската и общинските транспортни схеми, за да бъдат актуализирани.

Множество са сигналите до областната администрация за неизпълнение на линиите и разписанията и неспазване на договорите с общините възложители от страна на превозвачите. От Регионалния отдел „Автомобилна администрация“ съобщиха, че извършват контрол на пътя, съставят актове на неизрядните превозвачи, но после те падат в съда – за последните две години 24.

В област Ловеч се извършват автобусни транспортни услуги от републиканската транспортна схема на територията на шест общини. В община Летница има три маршрутни разписания, които са по автобусната линия Летница – Плевен, и трите се изпълняват. Общината е провела нова обществена поръчка за възлагане на превозвач. В община Луковит се изпълняват 5 маршрутни разписания по автобусната линия до Червен Бряг. От 1 август ще бъдат възстановени две маршрутни разписания по автобусната линия Луковит – Плевен. Линията Луковит – Ракита се изпълнява – три курса, Луковит – София – не, Ловеч – Луковит само един курс. От квотата на община Тетевен се изпълняват Тетевен – Плевен – две маршрутни разписания, по линията Тетевен – София – три, София – Рибарица – едно. През летния сезон върви и автобусна линия Тетевен – Ахтопол. Единствено не се изпълнява автобусната линия Плевен – Глогово.

Реклама

От община Ловеч докладваха, че не се изпълняват част от маршрутните разписания по автобусната линия Ловеч – София, тъй като превозвачът вози и по линията Врабево – Ловеч – София. По линията Ловеч – Плевен се изпълняват маршрутните разписания, които са шест, по линията Ловеч – Вълчитрън – две. За община Угърчин са спрени всички маршрутни разписания и не се изпълняват автобусни превози по републиканската транспортна схема.

По отношение на областната транспортна схема най-съществени проблеми се открояват за община Ловеч, тъй като не се спазват курсовете по линията Ловеч – Троян. Не се изпълнява автобусната линия Ловеч – Бежаново – Луковит. Останалите осем маршрутни разписания от квотата на община Ловеч се изпълняват. От община Тетевен съобщиха, че нямат жалби от граждани по областната транспортна схема, като се ангажират да проверят редовността на линията Тетевен – Ябланица – Голям Извор, по която се изпълняват три маршрутни разписания. Община Троян не беше представена в работната комисия вчера, но няма информация да има жалби от граждани или неизпълнение  на маршрутните разписания от квотата й. За община Луковит също няма сигнали за неспазване на маршрутните разписания от тяхната квота.

По отношение на общинските транспортни схеми се оказа, че в почти всички общини ще се налагат промени. Почти не се изпълняват междуселищните линии в община Ловеч.

Милко Недялков даде срок от един месец за уточняване на схемите и разписанията на автобусния транспорт в областта.

Реклама