Ще има нарушение или временно преустановяване на водоподаването в района на ремонтирания участък на ул. „Иван Вазов“

Реклама

Община Тетевен уведомява гражданите, че на основание получено уведомително писмо от „ВиК“ АД- Ловеч, във връзка с извършване на ремонтни дейности на водопроводната мрежа на ул. „Иван Вазов“ между ОТ 313 и ОТ 315, за времето на ремонта, ще има нарушение или временно преустановяване на водоподаването в района.

„ВиК“ АД – Ловеч поема ангажимента своевременно да публикува информация за спиране на водоподаването на официалния сайта на „ВиК“ АД – Ловеч.

Реклама