Общината ще внесе искане за финансиране за изграждане на спортна площадка в Рибарица

Реклама

На 25 юли 2019 г. по предложение на д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Общинският съвет прие да се кандидатства с проектно предложение за финансиране от Министерство на младежта и спорта за проект ,,Реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площ за мини футбол, волейбол, хандбал и изграждане на комплекс за стрийт фитнес в с. Рибарица, общ. Тетевен“.

Мотивът за внесеното предложение от д-р Бояджиева е, че в момента условията на намиращата се спортна площ в селото не са удовлетворителни, а Рибарица има нужда от добре оборудвана спортна площадка.

С бъдещото одобрение на проектното предложение, ще се подобрят условията на спортния терен в село Рибарица и младежите и туристите ще могат да спортуват свободно. Дейностите, които са предвидени в проекта са демонтаж на съществуваща амортизирана телена ограда и изграждане на нова такава с височина 6 метра, подмяна на нарушеното тревно покритие, изграждане на фундаменти за спортно оборудване, монтаж на нови футболни врати, доставка на мобилни стойки за волейбол, изграждане на стрийт фитнес, доставка на подвижна скамейка и изграждане на осветление на терена.

Реклама

Д-р Бояджиева коментира, че изграждането на обекти и съоръжения за спорт са изключително важни за функционирането на системата за физическото възпитание при младежите. Развитието на спорта, както и физическото здраве на подрастващите е заложено в Общинския план за развитие на община Тетевен 2014 – 2020 и че общинското ръководство се старае да осигурява средства за ремонт и модернизация на спортните съоръжения на територията на общината.

Реклама